نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی، آقای سیدحسین موسوی تبریزی را به عنوان نماینده برای رسیدگی به امور زندان ها و قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تبریز و ارومیه منصوب فرمودند.

* اعضای هیأت بحرینی، روحانیون کردستان، پاسداران قائمیه با امام خمینی در قم دیدار کردند؛ امام خمینی بیانات مبسوطی درباره لزوم رفتار هوشیارانه پاسداران و روحانیون و جلوگیری از بهانه دادن به دست قلم بدستان دشمن اسلام و سایر مخالفان و ضدانقلاب ها ایراد فرمودند. امام خطاب به پاسداران و روحانیون فرمودند: «ای برادرهای پاسدار من!‏ای عزیزان ما! مبادا از شما یک مطلبی صادر بشود و نوشته بشود که اسلام اینجوری است، اینها‏ها هم مثل ساواکی‏هایند.‏ای آقایان روحانیون! مبادا از روحانیون... حالا که یک قدرتی پیدا شده... کاری بکنند که اسلام را لکه دار بکنند... بهانه به دست مردم ندهید».

* جامعه ورزشکاران باستانی مشهد با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... همان طوری که کوشش می‏کنید تا جسمتان قوی باشد، کوشش کنید که روحتان قوی باشد...». امام خمینی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی فرمودند: «... آنهائیکه باید تعیین بشوند برای رسیدگی به قانون اساسی، که اساس مملکت ماست و اساس اسلام است، آن اشخاص صحیح، اشخاص متمدن، اشخاص متعهد، اشخاصی که علمای بلادتان تعیین می‏کنند، همه به آنها رأی بدهید، تا... یک قانون اساسی اسلام پ

* امام خمینی، آقای سیدحسین موسوی تبریزی را به عنوان نماینده برای رسیدگی به امور زندان ها و قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تبریز و ارومیه منصوب فرمودند.
* اعضای هیأت بحرینی، روحانیون کردستان، پاسداران قائمیه با امام خمینی در قم دیدار کردند؛ امام خمینی بیانات مبسوطی درباره لزوم رفتار هوشیارانه پاسداران و روحانیون و جلوگیری از بهانه دادن به دست قلم بدستان دشمن اسلام و سایر مخالفان و ضدانقلاب ها ایراد فرمودند. امام خطاب به پاسداران و روحانیون فرمودند: «ای برادرهای پاسدار من!‏ای عزیزان ما! مبادا از شما یک مطلبی صادر بشود و نوشته بشود که اسلام اینجوری است، اینها‏ها هم مثل ساواکی‏هایند.‏ای آقایان روحانیون! مبادا از روحانیون... حالا که یک قدرتی پیدا شده... کاری بکنند که اسلام را لکه دار بکنند... بهانه به دست مردم ندهید».
* جامعه ورزشکاران باستانی مشهد با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... همان طوری که کوشش می‏کنید تا جسمتان قوی باشد، کوشش کنید که روحتان قوی باشد...». امام خمینی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی فرمودند: «... آنهائیکه باید تعیین بشوند برای رسیدگی به قانون اساسی، که اساس مملکت ماست و اساس اسلام است، آن اشخاص صحیح، اشخاص متمدن، اشخاص متعهد، اشخاصی که علمای بلادتان تعیین می‏کنند، همه به آنها رأی بدهید، تا... یک قانون اساسی اسلام پسند درست بشود...».
* جوانان اصفهان به محضر امام خمینی در قم رسیدند؛ امام خمینی همگان را از طرح بحثه ای اختلاف برانگیز برحذر داشتند و فرمودند: «... الآن باید همه روی این جمع بشویم که این قانون اساسی درست از کار دربیاید و اشخاصی را که تهیه می‏کنید برای قانون اساسی اشخاصی صحیح باشند، مسلمان و متدین باشند، شرقی و غربی نباشند. امین باشند... امروز سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد...».
* پرسنل کمیته انقلاب اسلامی منطقه دوازده تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی پاسداران را به رفتار برادرانه با مردم و پرهیز از اعمال ناراضی تراش دعوت فرمودند.
* بانوان سواحل جنوب با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی طی سخنانی همه اقشار ملت از جمله بانوان را به حفظ وحدت و دخالت در امور سیاسی و اجتماعی دعوت کردند و با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، از مردم خواستند اشخاص معتقد به اسلام را انتخاب نمایند.
* فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی به توجه به زیرنظر بودن جمهوری اسلامی از سوی دشمنان فرمودند: «... اینها همه چشم هایشان را دوخته‏اند که از ما یک خطایی ببینند؛ یکی را هزار تا کنند... با قلم های زهرآلودشان می‏خواهند این نهضت را آلوده کنند... به عالم نمایش بدهند که اسلام همین است...» امام در پایان سخنانشان فرمودند: «... متاع ما قرآن است؛ اسلام است. اگر خدا نخواسته ما یک تصرفی از پیش خودمان نکنیم، یک کارهای خلافی نکنیم و متاع بزرگمان را آن طوری که هست به عالم عرضه کنیم که این جمهوری اسلامی بود که ما می‏خواستیم... همه طالبش هستند».
* کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی مواد مخدر را سلاح استعمار برضد نسل جوان توصیف کردند و بر ضرورت مبارزه با آن تأکید کردند.
* دانشجویان عشایر فارس، کهکیلویه و بویراحمد و ممسنی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به حجم ویرانی های برجای مانده از رژیم سابق، بازسازی کشور و رفع محرومیت از مناطق محروم را منوط به استقرار و ثبات جمهوری اسلامی دانستند و فرمودند: «... الآن یک دولت انتقالی متزلزل است، یک دولت مستقری... نداریم... باید یک مقداری به آن مهلت داد که انتقال تحقق پیدا بکند... یک حکومت مستقری بیاید...». امام با توجه به فعالیت های توطئه گران برای ایجاد آشوب و هرج و مرج در کشور و به شکست کشاندن انقلاب اسلامی، همگان را به صبر انقلابی در تحمل مشکلات دعوت کردند.
* گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی مشهد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام درباره حیثیت اسلام و عملکرد مسئولان نظام فرمودند: «... حیثیت اسلام امروز بسته به دست ملت ماست؛ و بیشترش به دست شما پاسداران و ما معممین...». امام در بخشی از سخنانشان فرمودند: «... اگر ما یک کاری بکنیم که اسلام در نظر دنیا لکه دار بشود، این جرم از جرم هایی است که بخشیدنی نیست. قابل جبران نیست ... [اگر] یک اسلامی را ما [چنان] جلوه دهیم که این رژیم هم رژیم محمدرضایی است، این آخوند هم همین کاری را می‏کند که آن سرهنگ وقت می‏کرد، این پاسدار اسلامی مسلمان هم همان کاری را می‏کند که آن سازمان امنیتی و مأمور سازمان امنیتی می‏کرد، این اسباب این می...