نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تسلیت سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «این توطئه‏های ننگین... که در کشور‏های اسلامی بخصوص ایران و لبنان انجام می‏شود ما را از دفاع اتهامات بی‏اساسی که به ما می‏زنند تا جایی که... به خرید اسلحه از اسراییل غاصب... متهم می‏سازند، بی‏نیاز سازد...».

در پاسخ به پیام تسلیت سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «این توطئه‏های ننگین... که در کشور‏های اسلامی بخصوص ایران و لبنان انجام می‏شود ما را از دفاع اتهامات بی‏اساسی که به ما می‏زنند تا جایی که... به خرید اسلحه از اسراییل غاصب... متهم می‏سازند، بی‏نیاز سازد...».