نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به سؤال آقای مجید انصاری رئیس سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مورد اشتغال زندانیان در کارهای مفید با دریافت حق الزحمه امام خمینی فرمودند: «مانعی ندارد».

در پاسخ به سؤال آقای مجید انصاری رئیس سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مورد اشتغال زندانیان در کارهای مفید با دریافت حق الزحمه امام خمینی فرمودند: «مانعی ندارد».