نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت فاجعه خونین مکه و کشته شدن عده زیادی از حجاج ایرانی به دست نیروهای عربستان سعودی امام خمینی پیام مهمی خطاب به آقای مهدی کروبی به سرپرست حجاج ایرانی صادرکردند. امام خمینی در بخش‏هایی از این پیام ضمن محکوم کردن این جنایت فرمودند: «حکومت سعودی مطمئن باشد که آمریکا لکه ننگی بر دامنش نهاده است که تا قیام قیامت هم با آب زمزم و کوثر پاک نمی‏شود... ما همه این جنایت‏ها را به حساب آمریکا گذاشته‏ایم». امام خمینی در بخش دیگری از این پیام فرمودند: «آیا جرم این مجاهدان که به فرمان خداوند تعالی ندای برائت از مشرکین را انجام داده‏اند جز برائت از خدایان آل سعود و سعودی‏های عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و مبارک نامبارک و صدام عفلقی است؟»

به مناسبت فاجعه خونین مکه و کشته شدن عده زیادی از حجاج ایرانی به دست نیروهای عربستان سعودی امام خمینی پیام مهمی خطاب به آقای مهدی کروبی به سرپرست حجاج ایرانی صادرکردند. امام خمینی در بخش‏هایی از این پیام ضمن محکوم کردن این جنایت فرمودند: «حکومت سعودی مطمئن باشد که آمریکا لکه ننگی بر دامنش نهاده است که تا قیام قیامت هم با آب زمزم و کوثر پاک نمی‏شود... ما همه این جنایت‏ها را به حساب آمریکا گذاشته‏ایم». امام خمینی در بخش دیگری از این پیام فرمودند: «آیا جرم این مجاهدان که به فرمان خداوند تعالی ندای برائت از مشرکین را انجام داده‏اند جز برائت از خدایان آل سعود و سعودی‏های عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و مبارک نامبارک و صدام عفلقی است؟»