نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با تقاضای هیأت عفو زندانیان مبنی بر عفو و تخفیف مجازات عده‏ای از زندانیان دادگاه‏های عمومی ، انقلاب اسلامی موافقت کردند.

امام خمینی با تقاضای هیأت عفو زندانیان مبنی بر عفو و تخفیف مجازات عده‏ای از زندانیان دادگاه‏های عمومی ، انقلاب اسلامی موافقت کردند.