نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پیامی خطاب به خانواده شهیدان و ایثارگران امام خمینی از مقام شهید، خانواده شهید تجلیل کردند و در پایان پیام خود فرمودند: «... به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران و برای چندمین بار سفارش می‏کنم... که قدر این نعمت‏های بزرگ اسلامی را بدانند. درشرایط کنونی وآینده‏های دور، اولویت را به این فرزندان و کسانی بدهند که در راه اسلام خون داده‏اند و مبارزه کرده‏اند».

در پیامی خطاب به خانواده شهیدان و ایثارگران امام خمینی از مقام شهید، خانواده شهید تجلیل کردند و در پایان پیام خود فرمودند: «... به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران و برای چندمین بار سفارش می‏کنم... که قدر این نعمت‏های بزرگ اسلامی را بدانند. درشرایط کنونی وآینده‏های دور، اولویت را به این فرزندان و کسانی بدهند که در راه اسلام خون داده‏اند و مبارزه کرده‏اند».