نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه آقای محمدعلی صدوقی نماینده امام و امام جمعة یزد، در مورد نحوه کمک متدینین یزد به بازسازی مناطق سیلزده و زیر پوشش بنیاد صدوق، امام خمینی از این امر تشکر کردند.

در پاسخ به نامه آقای محمدعلی صدوقی نماینده امام و امام جمعة یزد، در مورد نحوه کمک متدینین یزد به بازسازی مناطق سیلزده و زیر پوشش بنیاد صدوق، امام خمینی از این امر تشکر کردند.