نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای خامنه‏ای رئیس جمهور و امام جمعة تهران، اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه، دانشجویان تربیت معلم، فارغ التحصیلان مسلمان فیلیپین، عده‏ای از مسلمانان جنوب شرق آسیا، کارکنان صدا و سیما، پرسنل نیروی هوایی، روحانیون اهل سنت افغانستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در این دیدار پس از مقایسة اوضاع کشور با قبل از انقلاب با توجه به نیاز شدید جامعه به قاضی و مبلغ، از حوزه‏های علمیه خواستند در جهت تربیت قاضی و مبلغ کار کنند. امام خمینی با توجه به اوضاع دانشگاه‏ها در گذشته فرمودند: «... باید در دانشگاه‏ها همان طوری که علوم مادی تدریس می‏شود. علوم معنوی تدریس بشود... دانشگاه را باز کنند، لکن علوم انسانی‏اش را بتدریج از دانشمندانی که در حوزه‏های ایران هست و خصوصأ ، در حوزة علمیه قم استمداد کنند...».

آقای خامنه‏ای رئیس جمهور و امام جمعة تهران، اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه، دانشجویان تربیت معلم، فارغ التحصیلان مسلمان فیلیپین، عده‏ای از مسلمانان جنوب شرق آسیا، کارکنان صدا و سیما، پرسنل نیروی هوایی، روحانیون اهل سنت افغانستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در این دیدار پس از مقایسة اوضاع کشور با قبل از انقلاب با توجه به نیاز شدید جامعه به قاضی و مبلغ، از حوزه‏های علمیه خواستند در جهت تربیت قاضی و مبلغ کار کنند. امام خمینی با توجه به اوضاع دانشگاه‏ها در گذشته فرمودند: «... باید در دانشگاه‏ها همان طوری که علوم مادی تدریس می‏شود. علوم معنوی تدریس بشود... دانشگاه را باز کنند، لکن علوم انسانی‏اش را بتدریج از دانشمندانی که در حوزه‏های ایران هست و خصوصأ ، در حوزة علمیه قم استمداد کنند...».