نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آیت الله بهاءالدین محلاتی فرمودند: «بعضی عناصر مفسد در صدد فتنه انگیزی و ایجاد اختلاف برآمده اند ... امید است حضرت عالی نیرنگ بدخواهان را با تدبیر و قاطعیت خنثی فرمایید».

* امام خمینی شیخ علی تهرانی را به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی استان خراسان منصوب کردند.

* خواهران دانشجوی دانشگاه ملی، خواهران دانشجوی دانشسرای شهمیرزاد و دانش آموزان دختر دبیرستان های دزفول و قصر شیرین با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تجلیل از نقش زنان در انقلاب اسلامی سفارش کردند که در قضیه مجلس ﻣؤسسان و مجلس شورا به وکلای متعهد مسلم رﺃی دهید.

* پاسداران و مردم شهرستان گنبد کاوس با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن اظهار تأسف از وقایع گنبد خطاب به آنان فرمودند: «این اشرار که حمله می کنند به مسلمین، دفع آنان بر مسلمین واجب است ولو به قتل آنها منجر شود. این اشرار اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معامله دیگر می کنیم».

* گروهی از خانواده شهدای گنبد به محضر امام خمینی رسیدند. در ابتدا یکی از مادران شهدا جنایات گروهک های ضدانقلاب را در گنبد شرح داد. سپس امام فرمودند: «ای مادر! برای من مرگ بهتر از این است که این مصیبت ها را بشنوم من مطالب شما را با دولت درمیان می گذارم و امیدوارم که انشاءالله آنجا امنیت برقرار شود».

* جمعی از پزشکان، پ

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آیت الله بهاءالدین محلاتی فرمودند: «بعضی عناصر مفسد در صدد فتنه انگیزی و ایجاد اختلاف برآمده اند ... امید است حضرت عالی نیرنگ بدخواهان را با تدبیر و قاطعیت خنثی فرمایید».
* امام خمینی شیخ علی تهرانی را به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی استان خراسان منصوب کردند.
* خواهران دانشجوی دانشگاه ملی، خواهران دانشجوی دانشسرای شهمیرزاد و دانش آموزان دختر دبیرستان های دزفول و قصر شیرین با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تجلیل از نقش زنان در انقلاب اسلامی سفارش کردند که در قضیه مجلس ﻣؤسسان و مجلس شورا به وکلای متعهد مسلم رﺃی دهید.
* پاسداران و مردم شهرستان گنبد کاوس با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن اظهار تأسف از وقایع گنبد خطاب به آنان فرمودند: «این اشرار که حمله می کنند به مسلمین، دفع آنان بر مسلمین واجب است ولو به قتل آنها منجر شود. این اشرار اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معامله دیگر می کنیم».
* گروهی از خانواده شهدای گنبد به محضر امام خمینی رسیدند. در ابتدا یکی از مادران شهدا جنایات گروهک های ضدانقلاب را در گنبد شرح داد. سپس امام فرمودند: «ای مادر! برای من مرگ بهتر از این است که این مصیبت ها را بشنوم من مطالب شما را با دولت درمیان می گذارم و امیدوارم که انشاءالله آنجا امنیت برقرار شود».
* جمعی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام درباره وظایف پزشکان و پرستاران با آنان صحبت کردند.