نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد (فرمانده لشکر 64 ارومیه) و جمعی از فرماندهان نظامی در قم به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام درباره مسائل و مشکلات ارتش و جریان گروهک ها در کردستان رهنمودهایی به فرماندهان نظامی دادند و از آنان خواستار پایداری در قبال مسؤولیت شدند.

* جمعی از بانوان تهران و قم و شهسوار با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره وظایف مادران و مسؤولیت های سنگین مادری در تربیت فرزندان سخنرانی کردند.

* اعضای جامعه کلیمیان ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به حقوق و احترام اقلیت های مذهبی در اسلام فرمودند: «ما حساب جامعه یهود را از صهیونیزم و صهیونیست ها جدا می دانیم».

* گروهی از مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران با امام خمینی دیدار کردند.

* سرهنگ قاسمعلی ظهیرنژاد (فرمانده لشکر 64 ارومیه) و جمعی از فرماندهان نظامی در قم به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام درباره مسائل و مشکلات ارتش و جریان گروهک ها در کردستان رهنمودهایی به فرماندهان نظامی دادند و از آنان خواستار پایداری در قبال مسؤولیت شدند.
* جمعی از بانوان تهران و قم و شهسوار با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره وظایف مادران و مسؤولیت های سنگین مادری در تربیت فرزندان سخنرانی کردند.
* اعضای جامعه کلیمیان ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به حقوق و احترام اقلیت های مذهبی در اسلام فرمودند: «ما حساب جامعه یهود را از صهیونیزم و صهیونیست ها جدا می دانیم».
* گروهی از مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران با امام خمینی دیدار کردند.