نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* بدنبال عزیمت آقای منتظری به حوزه علمیه قم،امام خمینی آقای [آیت‏الله] سیدعلی خامنه‏ای را به امامت جمعه تهران منصوب فرمودند. امام خمینی در حکم خود خطاب به آیت الله خامنه‏ای فرمودند: «... جنابعالی که بحمدالله به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید به امامت جمعه تهران منصوب می‏باشید...».

* امام خمینی آقای سیدباقر خوانساری را به امامت جماعت مسجد امام خمینی بازار تهران و تولیت موقوفات و متعلقات مسجد مذکور منصوب فرمودند.

* بدنبال عزیمت آقای منتظری به حوزه علمیه قم،امام خمینی آقای [آیت‏الله] سیدعلی خامنه‏ای را به امامت جمعه تهران منصوب فرمودند. امام خمینی در حکم خود خطاب به آیت الله خامنه‏ای فرمودند: «... جنابعالی که بحمدالله به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید به امامت جمعه تهران منصوب می‏باشید...».
* امام خمینی آقای سیدباقر خوانساری را به امامت جماعت مسجد امام خمینی بازار تهران و تولیت موقوفات و متعلقات مسجد مذکور منصوب فرمودند.