نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای حکیم، روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده از عراق با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی پس از تسلیت به مناسبت شهادت مرحوم آیت‏الله صدر، به جنایات رژیم صدام در عراق اشاره کردند و فرمودند: «... ملت عراق نباید بنشیند و منتظر این بشوند که یک دستی از خارج بیاید و آنها را نجات بدهد...». امام با اشاره به فتوای آیت‏الله حکیم رژیم بعثی را رژیم کافر قلمداد کردند.

آقای حکیم، روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده از عراق با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی پس از تسلیت به مناسبت شهادت مرحوم آیت‏الله صدر، به جنایات رژیم صدام در عراق اشاره کردند و فرمودند: «... ملت عراق نباید بنشیند و منتظر این بشوند که یک دستی از خارج بیاید و آنها را نجات بدهد...». امام با اشاره به فتوای آیت‏الله حکیم رژیم بعثی را رژیم کافر قلمداد کردند.