نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دستگیری طیب حاج رضایی

طیب حاج رضایی رئیس میادین تره بار تهران به اتهام  شرکت در قضایای 15 خرداد دستگیر شد. (روزشمارتاریخ؛ 2/159)