نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای سلیمی وزیر دفاع، پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی و 40 تن از مسئولان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی روحیه استقلال‏طلبی و اسلام خواهی جوانان را از برکات انقلاب دانستند و در پاسخ به کسانی که نسبت به انقلاب و جنگ اشکال می‏کنند، فرمودند: «نشسته‏اند آنجا و هی روی آن نقطه‏های ضعف دست می‏گذارند... چقدر کشته شده... چقدر معلول داریم... آن طرفش را ملاحظه نمی‏کنند که ما چی دریافت کردیم... ما که ابتدای به جنگ نکردیم... ما می‏دانیم در افتادن با آمریکا و همه قدرت‏ها این توابع را دارد...».

آقای سلیمی وزیر دفاع، پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی و 40 تن از مسئولان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی روحیه استقلال‏طلبی و اسلام خواهی جوانان را از برکات انقلاب دانستند و در پاسخ به کسانی که نسبت به انقلاب و جنگ اشکال می‏کنند، فرمودند: «نشسته‏اند آنجا و هی روی آن نقطه‏های ضعف دست می‏گذارند... چقدر کشته شده... چقدر معلول داریم... آن طرفش را ملاحظه نمی‏کنند که ما چی دریافت کردیم... ما که ابتدای به جنگ نکردیم... ما می‏دانیم در افتادن با آمریکا و همه قدرت‏ها این توابع را دارد...».