نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری، درباره نقشه های استعمار برای جداسازی اقشار ملت از اسلام و روحانیت مطالبی فرمودند و از وکلا و حقوقدان ها خواستند درباره تأسیس دادگستری صحیح و مناسب و مطابق با احکام شرع راه حل هایی بیابند.

* امام خمینی در دیدار با روحانیون کردستان، نسبت به نغمه های اجانب در کردستان هشدار دادند.

* امام خمینی در دیدار با اعضای جامعه معلولین ایران فرمودند: معیار انسانیت روح انسان است و نه جسم او؛ اگر روح شما سالم باشد چه باک دست یا پای انسان معلول باشد.

* امام خمینی در دیدار با روحانیون غرب تهران، درباره ساختن ایران عقب مانده و ضرورت احیای کشاورزی و مشارکت مردم برای بازسازی سخنرانی کردند.

* امام خمینی حجت الاسلام حاج سیدمحمدباقر خوانساری به امامت مسجد شاه تهران (مسجد امام خمینی) منصوب کردند.

* امام خمینی در دیدار با طبقات مختلف مردم درباره وضع حساس کشور، لزوم وحدت همه اقشار در امر سازندگی و تقویت دولت سخنانی ایراد فرمودند.

* امام خمینی در دیدار با عبدالسلام جلود و هیأت نمایندگی لیبی که برای تبریک پیروزی انقلاب به ایران آمده بودند، نگرانی خود را از سرنوشت امام موسی صدر به جلود ابلاغ کردند.

* امام خمینی در دیدار با نمایندگان خلیفه گری ارامنه اظهار امیدواری کردند که انقلاب اسلامی برای همه مذاهب و اقلیت های مذهبی که در

* امام خمینی در دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری، درباره نقشه های استعمار برای جداسازی اقشار ملت از اسلام و روحانیت مطالبی فرمودند و از وکلا و حقوقدان ها خواستند درباره تأسیس دادگستری صحیح و مناسب و مطابق با احکام شرع راه حل هایی بیابند.
* امام خمینی در دیدار با روحانیون کردستان، نسبت به نغمه های اجانب در کردستان هشدار دادند.
* امام خمینی در دیدار با اعضای جامعه معلولین ایران فرمودند: معیار انسانیت روح انسان است و نه جسم او؛ اگر روح شما سالم باشد چه باک دست یا پای انسان معلول باشد.
* امام خمینی در دیدار با روحانیون غرب تهران، درباره ساختن ایران عقب مانده و ضرورت احیای کشاورزی و مشارکت مردم برای بازسازی سخنرانی کردند.
* امام خمینی حجت الاسلام حاج سیدمحمدباقر خوانساری به امامت مسجد شاه تهران (مسجد امام خمینی) منصوب کردند.
* امام خمینی در دیدار با طبقات مختلف مردم درباره وضع حساس کشور، لزوم وحدت همه اقشار در امر سازندگی و تقویت دولت سخنانی ایراد فرمودند.
* امام خمینی در دیدار با عبدالسلام جلود و هیأت نمایندگی لیبی که برای تبریک پیروزی انقلاب به ایران آمده بودند، نگرانی خود را از سرنوشت امام موسی صدر به جلود ابلاغ کردند.
* امام خمینی در دیدار با نمایندگان خلیفه گری ارامنه اظهار امیدواری کردند که انقلاب اسلامی برای همه مذاهب و اقلیت های مذهبی که در ایران زندگی می‏کنند موجب خیر باشد. امام فرمودند: "اقلیت ها... اهل مملکت ما هستند".
* امام خمینی در دیدار با محمد درخشش بر لزوم حفظ وحدت کلمه برای مبارزه با اجانب و سازندگی ایران تأکید کردند.