نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ولایتی وزیر امور خارجه، معاونان، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکا با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن هشدار درباره تحت تاثیر القائات شیطانی قرار نگرفتن به انواع توطئه‏ها و القائاتی که انقلاب بدان دچار شده بود اشاره کردند و فرمودند: «از قراری که من شنیدم شیطنت دیگری می‏کنند و آن این که چرا با دولت‏ها رابطه داشته باشیم؟ ما می‏رویم به سراغ ملت‏ها و با دولت‏ها هیچ کاری نداریم. که این هم نقشه‏ای است که اخیراً تعقیب می‏شود... ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثناء می‏شود که الآن هم با آنها رابطه نداریم... این که با هیچ دولتی نباید رابطه داشته باشیم، هیچ عقل و هیچ انسانی آن را نمی‏پذیرد...». امام در ادامه سخنانشان با توجه به مسلح شدن عراق به هواپیماهای پیشرفته فرمودند: «... هیاهو راه می‏اندازند تا با آمریکا رابطه داشته باشیم و دست از صدام برداریم. ما تا آخر ایستاده‏ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد. مگر اینکه آدم شود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که آمریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می‏کند و اسرائیل هست، ما با آنها نمی‏توانیم زندگی بکنیم...».

آقای ولایتی وزیر امور خارجه، معاونان، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکا با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن هشدار درباره تحت تاثیر القائات شیطانی قرار نگرفتن به انواع توطئه‏ها و القائاتی که انقلاب بدان دچار شده بود اشاره کردند و فرمودند: «از قراری که من شنیدم شیطنت دیگری می‏کنند و آن این که چرا با دولت‏ها رابطه داشته باشیم؟ ما می‏رویم به سراغ ملت‏ها و با دولت‏ها هیچ کاری نداریم. که این هم نقشه‏ای است که اخیراً تعقیب می‏شود... ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثناء می‏شود که الآن هم با آنها رابطه نداریم... این که با هیچ دولتی نباید رابطه داشته باشیم، هیچ عقل و هیچ انسانی آن را نمی‏پذیرد...». امام در ادامه سخنانشان با توجه به مسلح شدن عراق به هواپیماهای پیشرفته فرمودند: «... هیاهو راه می‏اندازند تا با آمریکا رابطه داشته باشیم و دست از صدام برداریم. ما تا آخر ایستاده‏ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد. مگر اینکه آدم شود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که آمریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می‏کند و اسرائیل هست، ما با آنها نمی‏توانیم زندگی بکنیم...».