نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی ضمن اهدای کتاب آداب الصلوه به خانم فاطمه طباطبایی نامه نصیحت آمیز و عرفانی‏ای برای ایشان نگاشتند.

امام خمینی ضمن اهدای کتاب آداب الصلوه به خانم فاطمه طباطبایی نامه نصیحت آمیز و عرفانی‏ای برای ایشان نگاشتند.