نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت عید قربان امام خمینی با ارسال پیام تشکرآمیزی برای وی متقابلاً عید قربان را به وی و ملت امارت تبریک گفته و فرمودند: «... امید است ملل اسلامی با الهام... از اسلام... عظمت از دست رفته خود را باز یابند».

در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت عید قربان امام خمینی با ارسال پیام تشکرآمیزی برای وی متقابلاً عید قربان را به وی و ملت امارت تبریک گفته و فرمودند: «... امید است ملل اسلامی با الهام... از اسلام... عظمت از دست رفته خود را باز یابند».