نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه مورخ 26 / 12 / 1366 آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور در مورد اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تعیین هیأت نظارت و درخواست از امام برای رفع اختلاف امام خمینی فرمودند: «... چون بنا ندارم در انتخابات دخالت کنم (حاج سید) احمد (خمینی) کوشش می‏کنند که راه حلی پیدا کنند».

در پاسخ به نامه مورخ 26 / 12 / 1366 آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور در مورد اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تعیین هیأت نظارت و درخواست از امام برای رفع اختلاف امام خمینی فرمودند: «... چون بنا ندارم در انتخابات دخالت کنم (حاج سید) احمد (خمینی) کوشش می‏کنند که راه حلی پیدا کنند».