نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی خطاب به آقای موسوی نخست وزیر، ضمن تشکر از خدمات بنیاد شهید به سرپرستی آقای کروبی ، امور مربوط به جانبازان را از بنیاد شهید منتزع نمودند و آقای نخست وزیر را به سرپرستی بنیاد جانبازان منصوب کردند. امام خمینی در این حکم دستور دادند بهترین امکانات بنیاد مستضعفان در اختیار جانبازان قرار گیرد. در این حکم امام خمینی ضمن تأیید آقای موسوی نخست وزیر و تشکر از زحمات وی, از ایشان خواستند تا با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابی‏ها و رسیدگی به محرومین را درصدر برنامه‏های خود قرار دهند.

* امام خمینی طی حکمی خطاب به آقای موسوی نخست وزیر، ضمن تشکر از خدمات بنیاد شهید به سرپرستی آقای کروبی ، امور مربوط به جانبازان را از بنیاد شهید منتزع نمودند و آقای نخست وزیر را به سرپرستی بنیاد جانبازان منصوب کردند. امام خمینی در این حکم دستور دادند بهترین امکانات بنیاد مستضعفان در اختیار جانبازان قرار گیرد. در این حکم امام خمینی ضمن تأیید آقای موسوی نخست وزیر و تشکر از زحمات وی, از ایشان خواستند تا با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابی‏ها و رسیدگی به محرومین را درصدر برنامه‏های خود قرار دهند.