نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران سالک سرپرست بسیج مسئولان پایگاه‏های مقاومت اعضای بسیج سپاه پاسداران و مربیان بسیج در سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با ذکر خاطره‏ای از رفتار ارتش ایران در دوره رضاخان در جنگ جهانی دوم که به هیچ مقاومتی از برابر دشمن فرار کردند و با توجه به مقاومت دلیرانه ارتش و سپاه ایران در برابر آمریکا و عراق فرمودند: «این فرق در فرهنگ است فرهنگ ما در آن زمان با زبان فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است...». امام نهادها و ارگان‏های رژیم سابق را با نهادها و ارگان‏های جمهوری اسلامی مقایسه کردند و با توجه به وابستگی کامل رژیم سابق به خارجی‏ها به خصوص آمریکا و فجایعی که بر اسلام، ایران و روحانیت در دوران ستمشاهی رفت و فساد اخلاقی که در آن دوره رواج داده می‏شد فرمودند: «خداوند رحم کرده همه شما را متحول کرد و تمام جوان‏های ما را از آن منجلاب نجات داد».

* امام خمینی به آقای سیدفخرالدین دشتستانی اجازه تصدی امور حسبیه و شرعیه دادند.

* محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران سالک سرپرست بسیج مسئولان پایگاه‏های مقاومت اعضای بسیج سپاه پاسداران و مربیان بسیج در سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام با ذکر خاطره‏ای از رفتار ارتش ایران در دوره رضاخان در جنگ جهانی دوم که به هیچ مقاومتی از برابر دشمن فرار کردند و با توجه به مقاومت دلیرانه ارتش و سپاه ایران در برابر آمریکا و عراق فرمودند: «این فرق در فرهنگ است فرهنگ ما در آن زمان با زبان فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است...». امام نهادها و ارگان‏های رژیم سابق را با نهادها و ارگان‏های جمهوری اسلامی مقایسه کردند و با توجه به وابستگی کامل رژیم سابق به خارجی‏ها به خصوص آمریکا و فجایعی که بر اسلام، ایران و روحانیت در دوران ستمشاهی رفت و فساد اخلاقی که در آن دوره رواج داده می‏شد فرمودند: «خداوند رحم کرده همه شما را متحول کرد و تمام جوان‏های ما را از آن منجلاب نجات داد».
* امام خمینی به آقای سیدفخرالدین دشتستانی اجازه تصدی امور حسبیه و شرعیه دادند.