نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت فرارسیدن روز عرفه امام خمینی پیامی خطاب به مسلمین جهان و حجاج بیت‏الله الحرام فرستادند. امام خمینی در بخشی از پیامشان فرمودند: «... ای زائران خانه خدا! توطئه‏های راست و چپ و خصوص آمریکای چپاولگر و متجاوز و اسرائیل جنایتکار را به گوش عالمیان برسانید...».

* امام خمینی آقای سیدروح‏الله خاتمی را به امامت جمعه اردکان منصوب کردند.

* پرسنل پایگاه نیروی هوایی آذربایجان شرقی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر اهمیت اسلامی شدن ارتش و عدم هراس از تبلیغات سوءدشمن تأکید کردند. پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در بیاناتشان با اشاره به انبوهی مشکلات و کارشکنی‏های ضدانقلاب فرمودند: «... مهلت نمی‏دهند به ما که بتوانیم با یک فراغی فکر، این مسائل را درست بکنیم...». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... شما خیال می‏کنید در انقلابات دیگر آزادی می‏دهند؟... لکن این انقلاب اسلامی جلوی هیچ طایفه‏ای را نگرفت و جلوی هیچ را نگرفت...».

* جمعی از پاسداران بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در جمع آنان دربارة حدود آزادی بیان و قلم و شأن فقیه در حکومت اسلامی سخنرانی کردند.

* به مناسبت فرارسیدن روز عرفه امام خمینی پیامی خطاب به مسلمین جهان و حجاج بیت‏الله الحرام فرستادند. امام خمینی در بخشی از پیامشان فرمودند: «... ای زائران خانه خدا! توطئه‏های راست و چپ و خصوص آمریکای چپاولگر و متجاوز و اسرائیل جنایتکار را به گوش عالمیان برسانید...».
* امام خمینی آقای سیدروح‏الله خاتمی را به امامت جمعه اردکان منصوب کردند.
* پرسنل پایگاه نیروی هوایی آذربایجان شرقی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر اهمیت اسلامی شدن ارتش و عدم هراس از تبلیغات سوءدشمن تأکید کردند. پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در بیاناتشان با اشاره به انبوهی مشکلات و کارشکنی‏های ضدانقلاب فرمودند: «... مهلت نمی‏دهند به ما که بتوانیم با یک فراغی فکر، این مسائل را درست بکنیم...». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... شما خیال می‏کنید در انقلابات دیگر آزادی می‏دهند؟... لکن این انقلاب اسلامی جلوی هیچ طایفه‏ای را نگرفت و جلوی هیچ را نگرفت...».
* جمعی از پاسداران بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در جمع آنان دربارة حدود آزادی بیان و قلم و شأن فقیه در حکومت اسلامی سخنرانی کردند.