نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سید علی اصغر دستغیب در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید علی اصغر دستغیب در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.