نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت سالروز میلاد مسعود رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) هیأت دولت و نمایندگان مجلس به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام هدف از بعثت انبیا را تربیت انسان خواندند؛ امام دربارة خطرات حب نفس و دلبستگی به دنیا و نقش آن در انحطاط انسان برای حاضران سخنرانی کردند و از مسؤولان خواستند از تفرقه بپرهیزند و مردم را امیدوار و دلگرم کنند.

* سفرای کشورهای اسلامی در تهران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام اظهار امیدواری کردند که کشورهای اسلامی با امکانات سرشاری که دارند، با هم وحدت داشته باشند و در برابر ابرقدرت‏ها بایستند. امام از سفرا خواستند تا از مناطق جنگی دیدن کنند و جنایات رژیم عراق را از نزدیک مشاهده کنند و به مسؤولان کشور خود اطلاع دهند.

* به مناسبت سالروز میلاد مسعود رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) هیأت دولت و نمایندگان مجلس به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام هدف از بعثت انبیا را تربیت انسان خواندند؛ امام دربارة خطرات حب نفس و دلبستگی به دنیا و نقش آن در انحطاط انسان برای حاضران سخنرانی کردند و از مسؤولان خواستند از تفرقه بپرهیزند و مردم را امیدوار و دلگرم کنند.
* سفرای کشورهای اسلامی در تهران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام اظهار امیدواری کردند که کشورهای اسلامی با امکانات سرشاری که دارند، با هم وحدت داشته باشند و در برابر ابرقدرت‏ها بایستند. امام از سفرا خواستند تا از مناطق جنگی دیدن کنند و جنایات رژیم عراق را از نزدیک مشاهده کنند و به مسؤولان کشور خود اطلاع دهند.