نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی حمله نظامی ناکام نیروهای آمریکایی به ایران (حادثه طبس) امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام به همه نیروهای نظامی دستور آماده باش دادند و فرمودند: «به کارتر اخطار می‏کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه بزند کنترل جوانان مسلمان و مبارز و غیوری که نگهبان جاسوسان جاسوسخانه هستند برای ما و دولت امکان ندارد و مسئول جان آنان شخص اوست». امام تذکر دادند قضایای کردستان و تحرکات گروه‏های چپ در دانشگاه‏ها و آشوبگری‏های دولت عراق در مرزهای ایران با حمله کارتر و دخالت نظامی رابطه معمولی دارد. امام فرمودند: «در این موقع حساس اگر این گروه‏های منحرف در دانشگاه‏ها و یا خارج آنها دست به آشوب بزنند ملت رابطه مستقیم سران آنان را با آمریکا خواهد فهمید و تکلیف خود را با آنان روشن خواهم کرد».

در پی حمله نظامی ناکام نیروهای آمریکایی به ایران (حادثه طبس) امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام به همه نیروهای نظامی دستور آماده باش دادند و فرمودند: «به کارتر اخطار می‏کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه بزند کنترل جوانان مسلمان و مبارز و غیوری که نگهبان جاسوسان جاسوسخانه هستند برای ما و دولت امکان ندارد و مسئول جان آنان شخص اوست». امام تذکر دادند قضایای کردستان و تحرکات گروه‏های چپ در دانشگاه‏ها و آشوبگری‏های دولت عراق در مرزهای ایران با حمله کارتر و دخالت نظامی رابطه معمولی دارد. امام فرمودند: «در این موقع حساس اگر این گروه‏های منحرف در دانشگاه‏ها و یا خارج آنها دست به آشوب بزنند ملت رابطه مستقیم سران آنان را با آمریکا خواهد فهمید و تکلیف خود را با آنان روشن خواهم کرد».