نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شغل روحانى و دانشگاهى- ایجاد تفرقه بین حوزه و دانشگاه- نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت جامعه

1.امام خمینی در دیدار با علی شریعتمداری (وزیر فرهنگ و آموزش عالی) و روسای دانشگاهها و مدارس عالی با تأکید بر همراهی حوزه و دانشگاه به تشریح موارد ذیل پرداختند:
دانشگاهى و روحانى در راهى واحد، انحراف روحانى و دانشگاهى، تفاوت عناصر متعهد و منحرف، ایجاد اختلاف میان حوزه و دانشگاه، خطر تعلیم منهاى تهذیب، دانشگاه و حوزه در راه ساختن جامعه توحیدى، نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت یک ملت (صحیفه امام؛ ج 7 ، ص 467-474)
2.امام خمینی در پیامی به ملت ایران دستور تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان صادر کردند. (صحیفه امام؛ ج 7، ص 466)