نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مقابله با دسیسه هاى مزدوران رژیم شاه

امام خمینی در جمع بازاریان تهران آنان را به مقابله با دسیسه های رژیم شاه فرا خواندند. (صحیفه امام، ج 1، ص 240-241)