نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مسئولیت خطیر نویسندگان و تبیین رسالت مطبوعات در نظام اسلامى

امام خمینی در دیداری که با کارکنان روزنامه کیهان داشتند ضمن تأکید بر مسئولیت خطیر نویسندگان در نظام اسلامی به تبیین رسالت مطبوعات پرداخته و به تشریح عناوین ذیل پرداختند:
احتیاج همه انسانها به موعظه، در محضر خدا بودن همه اعمال و افکار، امکان وجود غش در تعیین تیترها، ضرورت وجود انتقاد صحیح در روزنامه ها (صحیفه امام؛ ج 14، ص 395-401)