نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عدم دخالت در مسائل مرجعیت پس از رحلت آقاى حکیم

امام خمینی در نامه ای به سید احمد خمینی ایشان را از دخالت در مسائل مرجعیت پس از رحلت آیت الله حکیم برحذر داشتند. (صحیفه امام؛ ج 2، ص 274)