نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جریان مجلس مؤسسان و توطئه دشمنان براى جلوگیرى از تصویب قانون اساسى

امام خمینی در سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم در قم به جریان مجلس موسسان و توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی اشاره کرده و به تشریح عناوین ذیل پرداختند:
اعلام خطر، طرح مشکلات، توطئه یا غفلت، توطئه در تعویق تصویب قانون اساسى، طرح دولت، در جایگزینى مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان، دستاویز غرب باوران، استمداد شیطان بزرگ از دیگر شیاطین، اتمام حجت و اعلام خطر (صحیفه امام؛ ج 8، ص 159-163)