مجله کودک 371 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 17

میآمد، خیابانها چنان تمیز شده بود که آدم کیف میکرد و از زبان همه یک جمله شنیده میشد: «دیو چو بیرون رود فرشته درآید.» جایتان خالی! کاش آن روز شما هم بودید! اما نشانی از نمونه گیاهی که همراه ایوا بود در او پیدا نمیشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 17