مجله کودک 371 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 31

این جدول، هر هفته به موضوع خاصی می پردازد. کلمه های مربوط به آن موضوع برای شما نوشته می شود که شما باید حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید. این حروف در جدول از راست به چپ یا چپ به راست، بالا به پایین و یا پایین به بالا قرار گرفته اند. شما باید دور این حروف خط بکشید. بعد از پیدا کردن همه ی حروف، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده در جدول، البته به ترتیب، رمز جدول را پیدا کنید. فقط یادتان باشد حروف این کلمه ها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند. موضوع این هفته: سفر دریایی کلمه ها: کشتی ـ ناخدا ـ قایق ـیدککش ـ جدول موضوعی عرشه دودکش ـ لنگر ـ دکل ـ دماغه. جدول سفر دریایی در همان حال، روباتهای نظافتچی در حال پاک کردن رد پاهای وال ای هستند که از هنگام ورود به سفینه بر سطح سفینه جا مانده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 31