مجله کودک 371 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 42

بهای اشتراک تا پایان سال 1387 هرماه 4 شماره با پست عادی هر شماره 3000 ریال/با پست سفارشی هر شماره 6000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب بانک صادرات(سپهر) به شماره 0102070538002واریز کنید.(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران چهارراه حافظ پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی دوست: خاورمیانه کشورهای همجوار 7000ریال اروپا آفریقا ژاپن 8000ریال آمریکا کانادا استرالیا 9500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به مجله دوست ارسال نمایند. واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: / / 13 میزان تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء او با روباتها درگیر میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 42