مجله کودک 215 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 28

عکسهایی که جهان را تکان داد مادر مهاجر · عکاس: دوروتا لانگ · مکان: اردوگاه نیپومو ـ کالیفرنیا · تاریخ عکسبرداری: اسفند 1315 هجری شمسی (مارس 1936 میلادی) اقتصاد آمریکا در سال 1929 میلادی دچار بحران عظیمی میشد که تا سالها بعد اثرات آن در جامعه آمریکا وجود داشت. یکی از مشکلات به وجود آمده از سال 1929 میلادی، تعداد زیاد کشاورزان تهیدست و بدون زمین و غذا در آمریکا بود. از سوی دیگر برنامه ماشینی کردن کشاورزی آمریکا در ابتدا چنان نادرست اجرا شد که در سال 1935 و 1936 میلادی، هزاران کارگر و کشاورز آمریکایی، در فقر کامل به سر میبرند. عکسی که میبینید یکی از مادران مهاجر آمریکایی را نشان میدهد که به امید پیدا کردن کار به مزرعهای در اردوگاه نیپومو، واقع در کالیفرنیا کوچ کرده است. «دوروتا لانگ» عکاس این عکس است و این عکس یکی از معروفترین و تکاندهندهترین عکسهای اجتماعی در قرن بیستم به حساب میآید. خطوط پیشانی که از اضطراب و اندوه حکایت میکند با حالت قرار گرفتن دست به زیر چانه که ناامیدی و فکر چاره بودن را نشان میدهد به همراه نگاه به دور مادری که سر فرزند غمگین، گرسنه و مریض در کنار خود دارد، روی دیگری از جهان ظاهراً مرفه و متمدن غرب و بخصوص آمریکا را به جهانیان نشان میدهد. اسنوبل میگوید از اینکه مجبور است بیرون از خانه لابلای یک تکه پارچه بخوابد ناراحت است در حالی که استوارت تختخواب مخصوص به خود دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 28