مجله کودک 215 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 34

بچههای جهان اعراب صحرانشین به طور کلی عربها به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند؛ اعراب صحرانشین و اعراب مقیم. گروه اول زندگی در حرکت دارند. آنها برای مدت محدودی، سرزمینی را برای زندگی انتخاب میکنند. سپس با تغییر فصل آنجا را ترک میکنند. اما اعراب مقیم در شهرها و روستاها ساکن هستند. اعراب صحرانشین بین واحهها (زمینهای سرسبز درون صحراها) در حرکت هستند. هر چند محل اصلی زیستن آنها عربستان سعودی است اما اعراب صحرانشین را در اردن، مصر و فلسطین نیز میتوان پیدا کرد. ··· مهماننوازی کامل؛ عربهای بیاباننشین، از مهماننوازترین مردمان جهان هستند. آنها مهمان را بسیار عزیز میدانند و با چای شیرین، قهوه غلیظ و انواع خوردنیها و غذاهایی که در اختیار دارند مهمان خود را پذیرایی میکنند. ··· زنان اعراب صحرانشین در کار برپایی خیمه، پخت نان و غذا و ریسیدن پشم شرکت میکنند. آنها لباسی بلند بر تن میکنند و روبندهای بر چهره قرار میدهند. سکهها و تزئینات روبنده علاوه بر جنبه زیبایی، اصل و نسب شخص را هم نشان میدهد. خیمه اعراب صحرانشین، دو قسمت دارد، قسمت جلو محل نشستن مردان و قسمت عقب که با پردهای جدا میشود، محل سکونت زنان است. مادر مشغول اتو کردن لباسها میشود در حالی که استوارت در حال کمک خواستن است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 34