مجله کودک 215 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 40

لطیفه پالتو به بابام گفتم: «بابا جون دیشب چه بود که از پلهها افتاد پایین و صدا کرد؟» بابام گفت: «چیزی نبود پالتوی من بود.» گفتم: «ولی باباجون پالتو که این قدر سر و صدا نداره!» گفت: «آخه من هم توی پالتو بودم!» مریم فاطمی شریعت پناهی، 9 ساله از تهران یک مطلب علمی پادتنها دقیقاً چه میکنند؟ آنها از راههای زیادی به سلولهای دفاعی کمک میکنند. برای مثال، پادتنها متصل به باکتریها موجب میشوند باکتریها در نظر گلبول سفید دفاعی بدن لذیذتر جلوه کنند. پادتنها در کار میکروبها هم اختلال ایجاد میکنند. بعضی از انواع پادتنها روی باکتری علامتی میگذارند که آن را برای اتصال به نوعی دینامیت شیمیایی به نام کمپلمان آماده میکنند. حتماً میپرسید پادتن چیست؟ پادتن دشمن را از بین میبرد. سپیده خانجانی موقر 9 ساله از همدان اسامی برندگان مسابقههای دوست مسابقة جلد، سایهای با 5 اختلاف (ویژه شهریور ماه) ¡ اصفهان: شایان ضیایی، 5/8 ساله ¡ خرمآباد: رضوان بهاروند احمدی، 11 ساله ¡ قائم شهر: سارا بوداغی ¡ تهران: سمانه ادهمی، 9 ساله ـ حورا سادات وزیری چیمه ـ فرجاد زرآزوند، 12 ساله مسابقههای ورزشی مسابقة ورزشی شماره 18 (مجلة 195) رمز: سهراب بختیاریزاده برنده: عرفان اژدهاکش، 8 ساله از شیراز مسابقة ورزشی شماره 19 (مجلة 196) رمز: علیرضا نیکبخت واحدی برنده: نوید خوشنویس از اصفهان مسابقة ورزشی شماره 20 (مجله 197) رمز: دنیس برگکمپ برنده: پیمان رضوی، 10 ساله از تهران مسابقة ورزشی شماره 21 (مجله 198) رمز: میلان باروش برنده: شهریار حکیمی از تهران مرتضی پری بهار / 12 ساله / از تهران مصطفی پری بهار / 12 ساله / از تهران نیلوفر تقیزاده / 11 ساله / از تهران محسن علیزاده / 6 ساله / از قم مصطقی ترشانی / 11 ساله / از تهران سهراب انتظامی / 9 ساله / از تهران مادر تصادفاً به کنار ماشین لباسشویی میآید و استوارت را در حال خفه شدن میبیند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 40