مجله کودک 483 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 21

* تلسکوپ فضایی هابل به افتخار ستارهشناسی به نام «ادوین هابل» نامگذاری شد. او درباره فضا و کهکشانها پژوهشهای زیادی انجام داد. * کمی بعد از قرار گرفتن تلسکوپ فضایی هابل در فضا، مشخص شد که آینه اصلی تلسکوپ خوب کار نمیکند. بنابراین در سال 1993، طی یک مأموریت فضایی، ستارهشناسان توانستند مشکل را برطرف کنند. در بیشتر مأموریتهای فضایی شاتلها در سالهای 1997، 1999 و 2002، سرویس کردن تلسکوپ فضایی هابل نیز انجام گرفته است. از سال 2004 میلادی، بخشهایی از تلسکوپ هابل در حال فرسوده شدن است و بزودی مرگ این تلسکوپ فرا میرسد. سرباز ارتش کره- سال 1950 این جنگ بین آمریکا و کره انجام شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 21