مجله نوجوان 82 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 82 صفحه 18

کاغذ نابودی این جمله را روزی یکی از اهالی هنر به یکی از اهالی مطبوعات گوشزد کرده بود : «آیا می دانی برای روزنامه ای که می خواهی منتشر کنی » روزانه چند درخت نابود می شود ؟ این جملۀ به ظاهر بدیهی زنگ هشداری بزرگ برای آنهایی است که در عرصه های فرهنگی مخصوصا کتاب و مطبوعات فعالیت می کنند . نویسنده ها و مطبوعاتیها باید این سؤال را هر روز از خود پرسند که آیا مطالبی که می نویسیم این ارزش را دارد که چند درخت در طبیعت نابود شود ؟ کاغذ باطله کشورهایی که در بازیافت کاغذ به موفقیت هایی رسیده اند ، هیچ وقت هیچ کاغذی را باطله نمی دانند . کاغذ گنجی است که هیچ گاه باطله به حساب نمی آید . کاغذ زباله نیست این جمله شعار کسانی است که به بازیافت کاغذ اهمیت زیادی می دهند . در حقیقت کاغذ از آن موادی است که به راحتی بازیافت می شود و دوباره در چرخۀ مصرف قرار می گیرد . همانطور که می دانید . برای تولید کاغذ لحظه به لحظه جنگل ها و درخت ها نابود می شوند و در این شرایط بحرانی که محیط زیست گرفتار آن است . کار شایسته ای نیست که کاغذ های باطله با زباله های تر مخلوط شود و از بین برود . اگر کاغذ را به صورت بهداشتی و بسته بندی های مخصوص به مسیر بازیافت برگردانیم . بدون شک می توانیم درخت های بیشتری نیز در محیط زیست خود داشته باشیم . کاغذ کاهی کاغذ کاهی معمولا از بازیافت کاغذ های مصرفی به دست می آید . استفاده از کاغذ کاهی اگر به روش های بهداشتی تولید شده باشد . بسیار مناسب است چرا که کاغذ کاهی به خاطر رنگ تیره تری که دارد . آسیب کمتری به چشم می زند و طراحی روی آن بسیار دلنشین است . البته یادتان باشد کاغذ کاهی هر چه قدر هم که بهداشتی تولید شده باشد ، برای پیچیدن دور ساندویچ مناسب نیست .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 82صفحه 18