معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب


نام کتاب : اخلاق و سیاست در سیرۀ علوی از دیدگاه امام خمینی

(مجموعه مقالات و سخنرانیهای همایش بین المللی خرداد 91)

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج  ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1393‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 145‏

قیمت‏: 5800 تومان ‏

 

 

 نام کتاب : امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران


‏نویسنده: محمد وحید قلقی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج  ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 277‏

قیمت‏: 11000 تومان ‏

 


نام کتاب : مجموعه تاریخهای محلی انقلاب اسلامی(5)‏ ‏


‏(روند انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان)‏

‏نویسنده: مسعود مرادی‏

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ : اول ، 1393‏

‏قطع : وزیری‏

‏تعداد صفحات: 441‏

‏قیمت: 17000 تومان ‏

 

نام کتاب: تقلید


نویسنده: محمد رضا رحمت

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج  ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1393‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 55‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏نام کتاب: مردم سالاری دینی (انگلیسی) /  مجموعه مقالات


‏تدوین: کاظم قاضی زاده ـ بهرام افراسیابی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج  ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1392‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 298‏

قیمت دوره‏: 13500 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ نام کتاب: پرسشها و پاسخها (دفتر اول) / (دفتر دوم)


 

‏تدوین: علی داستانی بیرکی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج  ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 342 ـ 322‏

قیمت دوره‏: 245 هزار تومان ‏

‏ ‏

‎ ‎