بچه دبستانی ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : سلیمانی، علی

بچه دبستانی ها

بچه دبستانی ها

 

‏بود آرامش تو ختم پریشانی ها‏

‏قدمت رونق آبادی ویرانی ها‏

‏تا که سالم برسی کنج حرم جمع شدند‏

‏تا سحر ناحیه خواندند خراسانی ها‏

‏بی گمان آمدنت، آمدن یوسف بود‏

‏حال ما حال خوشی بود چو کنعانی ها‏

‏نه فقط خاک وطن با نفست انس گرفت‏

‏یک جهان مات تو شد وقت سخنرانی ها‏

‏وقت توصیف کلامت چه بگویم آخر‏

‏با تو احیا شده آئین رجزخوانی ها‏

‏چای روضه ست گوارای تو، تعطیل شدند‏

‏بزم اشرافی ها، رونق مهمانی ها‏

‏تاج بر سر شدگان خاک به سر می کردند‏

‏ای صدایت نفس معرکه گردانی ها‏

‏یک طرف قصۀ خوشبختی مظلومان بود‏

‏یک طرف قصۀ دربار و پشیمانی ها‏

‏سختی راه به آسانی لبخند گذشت‏

‏عالمی مانده در این سختی و آسانی ها‏

‏شب تاریک سحر شد به نگاهت بی شک‏

‏لحظه روشن آزادی زندانی ها‏

‏به دعای تو بیابان بشود گندمزار‏

‏آه ای خاتمۀ بی سر و سامانی ها‏

‏یاد ما باش و دعا کن که به یادت باشیم‏

‏ما همانیم، همان بچه دبستانی ها‏

‏ ‏

‏                                                              علی سلیمانی ‏

‏ ‏

‏ ‏