مجله کودک 433 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 7

رنگ آب فکر کن آبی دریا ببین آبی این آسمان چادر دنیا ببین  قرمز و زرد و کبود آبی و سبز و سفید دست خدا در بهار این همه رنگ آفرید  روی زمین، رنگ رنگ آینهدار، آسمان خنده به رویت زند جلوة رنگین کمان Õ نام هواپیما: G 17 ـ B (بوئینگ) Õ کشور سازنده: آمریکا Õ موتور: رایت سیکلون

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 7