مجله کودک 433 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 9

دختر اوّلم را به یاد داشتند. مدّتی بعد که فرزند سوم ما به دنیا آمد، او را برای خواندن اذان و نامگذاری، به خدمت امام بردیم. زمستان بود و در شمیران برف سنگینی میبارید. بچّه را که بردیم، به شدّت گریه میکرد و هر کاری کردیم، ساکت نشد. آقا فرمودند: «بچّه را به من بدهید!» نوزاد را به دست امام دادیم. هنوز در حال گریه کردن بود. امّا همین که آقا «الله اکبر» را به گوش بچّه گفتند، گریهاش بند آمد و آرام شد. امام، با دست مبارکشان سر کودک را نوازش کردند و نامش را پرسیدند. گفتم: «آقا، دوست داریم که شما اسمش را انتخاب کنید. این بچّه، پسر است و ما «علی» نداریم!» حضرت امام با لبخند فرمودند: «از علی بهتر چیست؟ علی باشد، مبارک است! ...» Õ طول بال: 22 متر و 78 سانتیمتر Õ اسلحه: 2 مسلسل 7/2 میلیمتری ـ 7983 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 9