مجله کودک 433 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 11

Õ چند سال است که در این حرفه مشغول بهکارید؟ 39 سال سن دارم و حدود هجده سالی میشود که شیشهبری میکنم. Õچرا به شغل شما میگویند شیشه بری و نه شیشهفروشی؟ شیشهفروشی هم میگویند اما از آنجا که یکی از اصلیترین کارهایی که انجام میدهیم برش شیشه است، شیشهبری بابتر است. Õ آقای داخل قاب عکس، پدرتان است؟ او چند سال در این مغازه شیشه میبریده است؟ بله این مغازه پدرم بوده و به همین حرفه مشغول بوده. او در چهل و پنج سالگی و در اثر تصادف رانندگی به رحمت خدا رفت. آن موقع من هفت ساله بودم. وقتی بزرگ شدم در همین مغازه کار او را ادامه دادم. Õ شیشهبری کار سختی است؟ نه چندان، برای کسی که حرفهاش این باشد کار سختی نیست. Õ اما دیدم که مدت زیادی در حال سمباده زدن لبه یک شیشه بودید و این کار حسابی به نفس نفس انداخته بودتان و عرقتان را درآورده بود. لول کردن دور یک شیشه گرد با توجه به ضخامت زیادی هم که دارد مدتی زمان میبرد، چنین شیشههایی در قاب پنجره قرار نمیگیرند و لبه آنها دور از چشم نیست. مثلاً این شیشه قرار است به عنوان سطح روی یک میز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر اینکه لبه آن همیشه به چشم میآید و از آنجا که بطور مداوم با دست افراد در تماس است باید حسابی سنگ بخورد تا هیچ تیزیای نداشته باشد، همانطور که میدانید شیشهها بعد از بریده شدن لبههای بسیار تیزی پیدا میکنند. Õ در این هجده سال شیشهبری، چند بار دستتان بریده است؟ در چنین کارهایی باید خیلی مراقب بود و اگر احتیاطهای لازم نباشد بسیار میتواند خطرناک باشد کما اینکه بارها هم اتفاق افتاده که دست من بریده باشد. البته بریدگیهای سطحی، اما خب یک بار هم چندان سطحی نبود و چنان ساعد دست راستم برید که تعداد زیادی بخیه خورد و حدود یک ماهی نمیتوانستم کار کنم. حدود دو سال پیش بود که شیشهای نسبتاً بزرگ را بریده بودم و داشتم آن را از مغازه بیرون میبردم تا نصبش کنم که بالای آن به چارچوب در مغازه گرفت و تعادلم را از دست دادم. Õ همین الآن هم مشغول سنگ زدن در آن شیشه گرد بودید معلوم بود که حسابی خسته شدهاید اما با این حال تند تند کار میکردید. همین هم ممکن است خیلی خطرناک باشد. مواظب بودم. به هرحال مجبور بودم تند تند کار Õ حداکثر سرعت: 576 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 32369 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 11