با تو می مانیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1396

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : زیادی، عزیزالله

با تو می مانیم

 

با تو می مانیم

‏ ‏

130806132939-large‏چو سرو سبز هم آواز با تو می مانیم‏

‏پر از طراوات پرواز با تو می مانیم‏

‏به نیل حادثه با خاطری رها از موج‏

‏کنار راحت اعجاز با تو می مانیم‏

‏زمین به نام تو می خواند از عنایت حق‏

‏در اقتداء تو همساز با تو می مانیم‏

‏به گرمگاه خطر با توایم و در یم عشق‏

‏چو قله های سرافراز با تو می مانیم‏

‏اگر جهان به علیه تو متحد گردند‏

‏میان آتش و خون باز با تو می مانیم‏

‏امامِ گل به سپاس خدای بی همتا‏

‏چو طور قلب تو همراز با تو می مانیم‏

‏کلید کعبه به دستان بت شکن باید‏

‏به فتح کعبه هم آواز با تو می مانیم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏عزیزالله زیادی‏

‎ ‎