معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1388

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

‏ ‏

b3

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ جلوه های قرآنی در نگاه امام خمینی‏(س)

نویسنده:‏ محمدامین صادقی ارزگانی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 331‏

قیمت دوره:‏ 3300 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

b2

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ جایگاه قرآن در انقلاب‏

نویسنده:‏ خالد توفیق‏

مترجم:‏ محمدعلی سلطانی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 269‏

قیمت دوره:‏ 2700 تومان‏


نام کتاب:‏ مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی‏


b7

امام خمینی (جلد دوم)‏

به کوشش:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (دفتر قم)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 455‏

قیمت دوره:‏ 4500 تومان‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

b14

‏ ‏

نام کتاب:‏ اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب‏

نویسنده:‏ دکتر یحیی فوزی‏

ناشر:‏ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 323‏

قیمت دوره:‏ 3200 تومان‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

b12

نام کتاب:‏ کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف‏

نویسنده:‏ سیدمحمود یوسف ثانی‏

ناشر:‏ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 652‏

قیمت دوره:‏ 6000 تومان‏


نام کتاب:‏ محاضرات فی الاصول‏


b13

نویسنده:‏ آیت الله العظمی حسینعلی منتظری‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 503‏

قیمت دوره:‏ 10000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

b11

نام کتاب:‏ روش شناسی مطالعات انقلاب‏

نویسنده:‏ دکتر محمدرضا طالبان‏

ناشر:‏ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 274‏

قیمت دوره:‏ 2700 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

b6

نام کتاب:‏ مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان‏

نویسنده:‏ دکتر قاسم جعفری‏

ناشر:‏ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 317‏

قیمت دوره:‏ 3200 تومان‏


نام کتاب:‏ مبانی و ویژگیهای عرفان نظری امام خمینی

b5

نویسنده:‏ محمدرضا غفوریان‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 121‏

قیمت دوره:‏ 1400 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

‏ ‏

b1

نام کتاب:‏ اصول اخلاق اجتماعی اسلام از منظر امام خمینی‏

نویسنده:‏ ابوالفضل هدایتی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 228‏

قیمت دوره:‏ 2300 تومان‏

‏ ‏

‎ 

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

b4

‏ ‏

نام کتاب:‏ همای سعادت‏‏ ‏‏(خودیابی و خودسازی از دیدگاه امام خمینی)‏

نویسنده:‏ مجید حیدری فر‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 185‏

قیمت دوره:‏ 2000 تومان‏


نام کتاب:‏ تفکر‏


b9

نویسنده:‏ مرضیه رمضانی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 133‏

قیمت دوره:‏ 1400 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

b8

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ زمین خدا (رمان)‏

نویسنده:‏ محمدرضا محمدی پاشاک‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 196‏

قیمت دوره:‏ 1900 تومان‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

b10

نام کتاب:‏ توشة حج‏

‏(رهنمودهای امام خمینی به روحانیون کاروانهای حج و عمره)‏

به کوشش:‏ محمدرضا حشمتی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1388‏

قطع:‏ جیبی پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 57‏

قیمت دوره:‏ 700 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎