مجله خردسال 27 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 13

گربه قانون شکن! می­دونید بچه­ها، یه پیشی گرسنه، دماغش خیلی خوب کار میکنه... ... واسه بوی غذا! و البته گوش­ها هم تیززز می­شه! پیش پیش پیش پیش... اومدم جیقیل جان! بیا پیشی، غذا!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 13