مجله خردسال 27 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 20

قصه­های جنگل 3) صدا از بالای درخت آن طرف رودخانه می­آمد. گوریل آرام از رودخانه گذشت. 1) بعد از ظهر یک روز بهاری، گوریل بزرگ در خواب بود که صدایی شنید. 2) از خواب بیدار شد و با دقت گوش داد. 4) و بالای درخت پرنده­ی عجیبی را دید که به او نگاه می­کرد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 20