مجله خردسال 210 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 3

با من بیا ... دوست من سلام! من گل پنبه هستم، پنبه ی نرم و سفید! فصل پاییز، فصل چیدن گل های پنبه است. آن وقت، بعضی از ما به کارخانه ها می رویم تا در آن جا تمیز و پاکیزه بشویم و در بیمارستان ها کار کنیم. بعضی ها هم به کارگاه های لحاف دوزی می رویم تا از ما تشک و لحاف درست کنند. بعضی از ما هم به کارخانه های پارچه بافی می رویم . اما من، تنها پنبه ای هستم که به مجله آمدم، پیش تو تا با هم دوست خردسالان را ورق بزنیم. پس با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 3