مجله خردسال 210 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 24

کاردستی برای درست کردن این کاردستی یک عدد دکمه ی فشاری لازم است. شکل ها را از روی خط سفید قیچی کن. بال زنبور را روی بدن آن بگذار آن ها را روی دایره ی قرمز با دکمه فشاری به هم وصل کن.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 24