مجله خردسال 210 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 27

ترانه های آسمانی مصطفی رحماندوست دونه، دونه، دونه، نم نم بارون می باره، کم کم شرشر و شر شر می کنی رودخانه را پر می کنی درخت را سیراب می کنی سدها را پر آب می کنی می آیی توی لوله ها تا برسی خانه ی ما ببار، ببار، بیا بیا چه نعمتی، شکر خدا

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 27